به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،در دیدار ملکشاهی راد نماینده خرم آباد و چگنی و رستمیان نماینده سلسله و دلفان با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی به دکتر نوربخش منعکس شد.

ملکشاهی راد  در این دیدار با اشاره به اینکه شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی (شستا) از توان بسیار خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار هستند گفت که مجمع نمایندگان استان خواستار ساخت پالایشگاه و همچنین سرمایه گذاری شستا در بخش کشاورزی ، دامپروری و صنعت در لرستان است .

ملکشاهی راد ابراز امیدواری کرد در  جلسه ای که هفته آینده با حضور مجمع نمایندگان استان ، نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی ، مسئولین شستا و بازوند استاندار محترم برگزار می شود زمینه سرمایه گذاری شستا در لرستان فراهم شود .