به گزارش گزارش خبر گزاری برنا در تهران ، افسانه بیابانی مدیر اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقهضمن اعلام خبر فوق گفت: بانوان جوان والیبالیست منطقه 21 در رده سنی جوانان مقام اول ودر رده سنی نوجوانان  مقام دوم مسابقات المپیادمحلات؛ قهرمان مسابقات والیبالدر بین مناطق 22گانه پایتخت شدند .

وی در ادامه اظهار داشت:  این مسابقات با هدف ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی شهروندان و با شعار "تفریح و ورزش همه جا؛ برای همه" با رویکرد تحقق اهداف کمپینآسمان آبی-زمین پاک برگزار شده است.

مدیر اداره ورزش در ادامه در تشریح برنامه های زمانی و نتایج این مسابقات گفت :این مسابقات از تاریخ 16مهرماه تا19 آذرماه به میزبانی منطقه 5 و با حضور 22 تیم در سه رده سنی جوانان ،نوجوانان و بزرگسالان برگزار شده که تیم منطقه  21در رده سنی جوانان با پشتسر گذاشتن مناطق 13 ،9 ،11 ،4 در دور مقدماتی به مرحله بعدصعود کردو درمراحل بعدی با پشت سرگذاشتن مناطق 8 و15به فینال مسابقات راه پیدا کرد و در مرحله پایانی بارقابتیدیدنی و آمادگی کامل موفق به شکست منطقه 9وکسب عنوانقهرمانی این دوره از مسابقات شد .

بیابانی  همچنین خاطرنشان کرد: تیم نوجوانان  منطقه 21 نیز با پشت سرگذاشتن مناطق 14 ،4 ،6 ،12 ،7 در دورمقدماتی به مرحله بعدصعود کرد  و در مراحل بعدی با پشت سرگذاشتن مناطق 9 ،1 ،5 به فینال مسابقات راه پیدا کرد و در مرحله فینال مغلوب منطقه 9شد و رتبه دوم را کسب کرد.

شایان ذکراست؛ تیم والیبال بانوان منطقه 21 در رده سنی بزرگسالان حائز رتبه ی هشتم شد.