به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمدتقی امانپور در هفتمین نشست 'به صرف یک تجربه' در فرهنگسرای ترافیک مشهد افزود: ایران کشوری وارداتی است و قوانین مربوط به واردات کالا قوانین خوبی هستند ولی قوانین مرتبط با صادرات دست و پاگیر هستند.

وی با تاکید بر توسعه صادرات به جای توجه به واردات، اظهار کرد: باید از صادرات کالا و قراردادهای صادراتی به نفع واردات استفاده کرد.

وی گفت: با توجه به واردات سالانه سه میلیارد دلار گاز از ترکمنستان این سیاست در وزارت نفت اعمال شد و

از سال گذشته مقرر گردید در برابر بهای گاز وارداتی، تولیدکنندگان را تشویق به صادرات به این کشور کنند و به میزان واردات گاز از این کشور کالا به آن صادر کنیم.

امانپو افزود: اقتصاد وابسته به نفت باید تبدیل به اقتصادی شود که نفت و گاز و پتروشیمی موتور توسعه آن باشد.

وی با بیان اینکه از سرمایه ها و داشته های خود در حوزه های مختلف به درستی استفاده نمی کنیم، اظهار کرد: باید اقدامات ما دانش محور و سازمانها نیز دانش بنیان باشند.

وی گفت: در سطوح مدیریت شهری نیز باید مدل توسعه پایدار شهری پیاده شود.

امانپور با تاکید بر اینکه کلانشهر معنوی مشهد باید به شهر الگو برای زندگی در کره زمین باشد، افزود: وجود حاشیه نشینی و مشکلات موجود در این مناطق زیبنده این شهر نیست و باید مدیریت شهری با بکارگیری ظرفیت جوانان نخبه در محلات از نظر فرهنگی و کالبدی این مناطق را توسعه بخشد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیز مدل توسعه پایدار و براساس قابلیتهای مدلهای سرزمین است و از دل مدیریت جهادی استخراج می شود.