به گزارش خبر گزاری برنا در تهران ، در این بازدید شاملو علاوه بر نشست مشترک با رنجبر رئیس اداره ورزش و جوانان جنوب غرب تهران ، با حضور در قسمت های مختلف اداره طی یک گفتگوی صمیمی با پرسنل ، از نزدیک در جریان  نحوه فعالیت این واحدها قرار گرفت .
 
در ادامه ضمن بازدید از سالن چندمنظوره شهید قیانوری با حضور در محل پروژه طبقاتی شهدای هویزه با توضیحات رنجبر در جریان روند ساخت این مجموعه قرار گرفت .