به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مسابقات ورزش های کلاسیک بصورت همزمان درپنج رشته درشش منطقه استان بزرگترین رویداد ورزشی روستاییان خراسان رضوی را رقم خواهدزد.

این مسابقات در رشته های والیبال، کبدی، پینگ پنگ،شطرنج و دومیدانی در دو بخش بانوان و آقایان رده سنی آزاد برگزار خواهدشد.

منطقه یک با حضورتیم های خلیل آباد،مه ولات،تربت حیدریه،زاوه و بجستان به میزبانی تربت حیدریه در بخش بانوان و زاوه بر بخش آقایان نیز برگزار می نمایند.

منطقه دو با حضور تیم های  گناباد،خواف،کاشمر،رشتخواربه میزبانی گناباد در دو بخش آقایان وبانوان برگزار می شود.

منطقه سه با حضور تیم های سبزوار،خوشاب،جوین،جغتای،بردسکن و داورزن به میزبانی جوین در رشته والیبال و جغتای در چهار رشته دیگر در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهدشد.

منطقه چهار با حضورتیم های  قوچان،درگز،کلات و چناران به میزبانی شهرستان قوچان در دو بخش آقایان وبانوان  برگزار میشود.

منطقه پنج با حضور تیم های تربت جام،تایباد،سرخس، باخرز وبه میزبانی تربت جام در بخش بانوان  و تایباد در بخش آقایان برگزار می نمایند.

منطقه شش با حضور تیم های مشهد، طرقبه شاندیز،نیشابور،فریمان و فیروزه به میزبانی مشهد برگزار شد.

شایان ذکر است؛ اولین المپیاد ورزش های کلاسیک روستاییان خراسان رضوی با حضور 3500 ورزشکار روستایی در قالب 700 تیم از 70 بخش استان در دو بخش آقایان وبانوان از مهر ماه سال جاری آغاز و تا بهمن ماه به طول می انجامد.

گفتنی است: این المپیاد باشعار (جامعه عاری از مواد مخدر)با شرکت 28 شهرستان استان وحضور 70 بخش در سطح خراسان رضوی در حال برگزاری می باشد.

این المپیاد به همت و همکاری اداره ورزش وجوانان ، دفتر امور روستایی وشوراها استانداری  و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.