به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مرتضی حقیقی افزود: برای تهیه طرح جامع بقاع متبرکه در چارچوب جذب اعتبار به منظور تامین زیرساختهای بقاع تاکنون برای 62 بقعه متبرکه درآمددار این طرح تهیه شده است.

وی گفت: این مجموعه سه دفتر یا مجموعه فعال شامل وظیفه تجدید و تنظیم اسناد اجاره رقبات، فعالیتهای عمرانی و تعمیرات و نگهداری، سرمایه گذاری و مشارکت را برعهده دارد.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: تعداد کل رقبات موقوفات در استان 158 هزار مورد است لذا خراسان رضوی دومین استان کشور به لحاظ برخورداری از رقبات موقوفات به شمار می رود.

وی ادامه داد: از این تعداد مدیریت 125 هزار و 830 رقبه اعم از منفعتی و انتفاعی بر عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه است که 40 درصد رقبات کشاورزی و 60 درصد رقبات مربوط به مسکونی و تجاری می باشد.

او گفت: مشکل عمده در مدیریت رقبات موقوفات مربوط به رقبات کشاورزی با توجه به کمبود منابع آبی است که باید به صورت ویژه و متمرکز در ارتباط با ساماندهی، ایجاد ارزش افزوده و برنامه ریزی برای بهره وری بهتر آنها برنامه ریزی ویژه انجام داد.

حقیقی همچنین گفت: 85 درصد از 20 هزار سند اجاره رقبات موقوفات این نهاد به روزرسانی شده و مستاجرین حقوق موقوفه را پرداخت کرده اند اما 15 درصد از این اسناد شامل 6 هزار و 300 سند اجاره منقضی شده و حقوق موقوفه آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: همه اجاره نشینان بدهکار موقوفات افراد عادی نیستند بلکه عمدتا دستگاههای حاکمیتی هستند که متصرف رقبات بوده و نسبت به تجدید اجاره آنها اقدام نمی کنند.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: قبل از راه اندازی سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه و در سال 1390 آمار مربوط به تجدید اسناد اجاره در کل استان سه هزار و 631 سند بود که با راه اندازی سامانه این تعداد به 33 هزار سند در سال 91 و 23 هزار سند در سال 92 و 18 هزار سند در سال 93 و 22 هزار سند در سال 94 و در هشت ماه امسال به 15 هزار سند رسیده است.

وی گفت: این آمار نشان می دهد سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور کمک بسیار شایانی نسبت به روزرسانی و تجدید اجاره ها کرده است.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی به رویکرد این نهاد مبنی بر ایجاد درآمدهای پایدار نیز اشاره و بیان کرد: این اداره کل از واگذاری سرقفلی و حق تملک اعیان و خام فروشی اراضی فاصله گرفته و به سمت وصول مالاجاره و ایجاد درآمد پایدار برای موقوفات پیش رفته است.

وی افزود: با این رویکرد از مجموع درآمدهای واصله سال 93 اداره کل اوقاف 18.5 درصد از محل وصول مال الجاره رقبات موقوفات بوده که این رقم در سال به 20 درصد و در هشت ماه امسال به 26 درصد رسیده و در مجموع طی یک دوره سه ساله این نهاد در وصول درآمدهای پایدار به 38 درصد رشد دست یافته است.

حقیقی به فعالیتهای عمرانی نیز اشاره و بیان کرد: از ابتدای امسال 28 پروژه جدید و توسعه ای با زیربنای حدود 15 هزار و 300 مترمربع و اعتبار 55 میلیارد ریال دولتی و نذورات و درآمد موقوفات اجرا شده که در مجموع میانگین پیشرفت پروژه ها 85 درصد است.

وی با اشاره به پروژه های حوزه سرمایه گذاری و مشارکت در اداره کل اوقاف خراسان رضوی گفت: این پروژه ها با سه شاخه اصلی تنوع بخشی به سرمایه درآمدی موقوفات و بقاع متبرکه، ارائه الگوی مناسب اقتصادی برای انواع موقوفات و دسته بندی اقتصادی موقوفات در راستای تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد تدوین شده است.

او افزود: به همین منظور سعی شده از محل درآمدهای موقوفات با تعریف پروژه های سهامی گردش مالی موقوفات در حوزه های ساختمانی، تجاری، شیلات و کشاورزی ایجاد شود.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: در این چارچوب طی هشت ماه نخست امسال چهار پروژه مشارکتی در حوزه صنعت ساختمان با زیربنای 47 هزار و 500 مترمربع اجرا شد.

وی گفت: همچنین امسال قرارداد 9 پروژه مشارکتی در حوزه صنعت ساختمان با بخش خصوصی در عرصه 42 هزارمترمربع تنظیم و عملیات اجرایی 6 پروژه آن آغاز شده است.

او افزود: به ازای هر مترمربع ساخت و ساز در این پروژه ها برای 5.5 نفر اشتغال مستقیم و 6.6 نفر اشتغال غیرمستقیم به صورت روزانه ایجاد می شود که با این احتساب در طول دوران بهره برداری یک پروژه روزانه 720 نفر به صورت غیرمستقیم و 600 نفر به صورت مستقیم جذب کار می شوند.

وی با اشاره به شناسایی 83 پروژه طی سال جاری در موقوفات خراسان رضوی گفت: این پروژه ها در حوزه های کشاورزی، صنعت ساختمان، اقامتی و گردشگری با ارزش هزار و 50 میلیارد تومان در عرصه 702 هزارمترمربع زمین است که این پروژه ها برای هفت هزار و 500 نفر به صورت مستقیم و برای 9 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می کند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: قرار است این پروژه ها طی یک برنامه سه ساله با مشارکت بخش خصوصی و به صورت سهام موقوفات به اجرا درآیند.

حقیقی گفت: در بخش شیلات نیز هشت استخر از استخرهای موجود در مجموعه های کشاورزی که کار نگهداری و جمع آوری آب را داشتند به پرورش شیلات و ماهی اختصاص یافت که برآورد می شود تا پایان سال 100 تن ماهی از این استخرها برداشت شود.

وی افزود: هر تن ماهی یک نفر را به صورت مستقیم و چهار نفر را به صورت غیرمستقیم مشغول کار می کند.

او ادامه داد: نخستین قرارداد بی.او.تی (بهره برداری، ساخت، تحویل) این اداره کل در موقوفه سلطان سلیمان تربت حیدریه در زمین 25 هکتاری کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و یک دوره کشت 16 ساله زعفران تنظیم شده است.

حقیقی گفت: 60 درصد از درآمد طرح با بخش خصوصی و 40 درصد درآمد خرج نیت واقف خواهد شد. تاکنون سرمایه گذاران از مشارکت در این پروژه استقبال خوبی انجام داده اند.