به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، وحید تعقیبی با اشاره به اهمیت عبور خط ریلی از این شهرستان، افزود: چون راه آهن از ایستگاه سنگ بست فریمان به سمت مرز دوغارون پیش می رود، با عبور قطارهای باری به سراسر کشور کمک شایانی به اقتصاد داخلی می شود.

وی تصریح کرد: اقدامات زیرساختی عبور راه آهن از سنگ بست آغاز شده و تا یک سال آینده با جریان یافتن عبور و مرور کالاهای تجاری از طریق خط ریلی به سراسر کشور از نقطه سنگ بست، اقتصاد کشور به رونق بیشتری می رسد.

تعقیبی عنوان کرد: بیشتر ظرفیت شهرک صنعتی کاویان در خصوص تولید مواد شیمییای و صنایع فلزی است که با به کارگیری 2هزار و 800 نفر توانسته اشتغالزایی ایجاد کند و با راه اندازی 14 واحد درحال ساخت، 1000 نفر دیگر هم مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: این شهرک به دلیل معافیت از مالیات 100 درصدی به مدت 13 سال، فرصت مناسبی ایجاد کرده تا صاحبان سرمایه بتوانند ازین منطقه کم برخوردار، بیشترین استفاده را در راستای سرمایه گذاری های خود کنند.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان با بیان اینکه استفاده از افراد و نیروهای بومی در تولیدات شهرک، بسیار اهمیت دارد، گفت: با راه اندازی مجتمع فنی و حرفه ای دراین منطقه، می توانیم افراد بومی و مایل به همکاری را به صورت نیروهای متخصص آموزش داده و جذب کنیم که این اقدام، فواید زیادی را به همراه دارد.