به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران،  تهران،سید حسین هاشمی ضمن بیان خدمات دولت یازدهم در استان تهران، افزود: «تا پیش از این استان تهران با مشکل کسری و کیفیت آب شرب مواجه شد که خدا رو شکر امروز نه تنها دیگر در این زمینه مشکلی نداریم بلکه روستاهایی هم که پیشتر با تانکر به آنها آبرسانی می شد، اکنون از نعمت آب شرب برخوردارند.»

وی فاضلاب را دیگر مشکل استان تهران عنوان کرد و تصریح کرد: «قبلا فاضلاب رها شده بود اما امروز مصوب شده است تا در هر شهرستان استان تهران یک تصفیه خانه راه اندازی شود و به فاصله هر دو ماه افتتاح خواهند شد.»

هاشمی مشکل صنایع بی پروانه را موضوع مهمی بر شمرد و با اشاره به این که برخی از این واحد های صنعتی بی پروانه گاه حتی تا هشتاد نفر نیروی کار دارند، از معاون اجرایی رئیس جمهور درخواست کرد که در پیگیری برای حل این مشکل به استان تهران کمک کند.

استاندار تهران در پایان وضعیت وحدت میان نیروهای سیاسی را خوب توصیف کرد و گفت: «امروز در تهران همه نیروهای سیاسی با وحدت در کنار هم کار می کنند و نشانه این وحدت هم انتخابات اخیر مجلس است که در عین پیروزی صد در صد یک جناح برای اولین بار بدون هیچ مشکل جدی و شکایتی انتخابات برگزار شد.»