به گزارش خبرگزاری برنا ؛ قاسم سلیمانی دشتکی 24 آذر ماه در جلسه مجمع شهرداری‌ها و سازمان دهیاری و شهرداری‌های استان، اظهار کرد: فرآیندهای تصمیم‌گیری‌ شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم‌گیری‌ها از خود نشان دهند.

وی افزود : به منظور حصول نتایج مربوطه لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی مصوبات تمامی جلسات را پیگیری کنند.

استاندار با اشاره به مطالبات سازمان همیاری شهرداری‌های استان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند در پرداخت بدهی‌های خود با سازمان همیاری شهرداری‌های استان همکاری کنند.

سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: از صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار برای توسعه روستایی و مناطق محروم در کشور اختصاص یافت.

استاندار ضمن تشکر از عملکرد شایسته رسانه‌ها گفت: مسئولین سعی کنند آگهی و اقدامات اجرایی دستگاه اجرایی را به منظور توزیع  میان مطبوعات و رسانه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند.

سلیمانی دشتکی با اشاره بر لزوم اجرای رسالت‌های خبری توسط اصحاب رسانه و مطبوعات، تصریح کرد: رسانه‌ها موظف هستند رسالت خود را با صحت و دقت بسیار انجام دهند و مطالب مستند و قطعی انتشار دهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا کنون رابطه میان دولت و مطبوعات در استان مطلوب بوده است.