به گزارش برنا آذربایجان غربی، همایش روز جهانی حسابدار که در  سالن همایش های اتاق بازرگانی ارومیه برگزار گردید.
بعد از سخنان پیری رئیس هیات مدیره کانون صنفی حسابداران در مورد تشریح اهداف برگزاری همایش  و ضرورت آگاهی از قوانین و استاندارد های حسابداری  و نیز ولی الله استادی مدیر عامل کانون  در خصوص اهدف و برنامه های آتی دکتر دوانی  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  ضمن تشریح اهداف  جامعه حسابداران  رسمی ایران گفت:حسابداران بنیان اصلی شفاف سازی و بازوی توسعه اقتصادی در کشور می باشند .
وی ضمن اشاره به عدالت مالیاتی  وانصاف مالیاتی بعنوان دو مولفه حائز اهمیت  در توسعه و کنترل چرخه  اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی در زمینه  مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و آثار اقتصادی و اجتماعی فساد ،تاریخچه رسمی پولشویی. مستندات. قوانین موضوعه.توافق نامه های بین المللی مربوطه .سازمان های مسئول مبارزه با فساد در ایران.بازیگران اصلی اقتصاد زیر زمینی و وظایف حسابداران در این زمینه گزارش تحلیلی  را بیان نمود.
حسن انتظار رئیس اتاق ارومیه نیز در این همایش ضمن تبریک روز جهانی حسابدار  اظهار داشت حسابداران سرمایه های آینده کشور می باشند  و در این راستا  ضروری است حسابداران اصل ارایه واقعیت را در گزارش های حسابداری و مالی را در بنگاهها اقتصادی جهت ارایه به مدیران واحد های مذکور  به منظور جلوگیری از بوجود آمدن مسایل و مشکلات  همواره مد نظر  قرار دهند.وی همچنین بر لزوم شناسایی مودیان جدید مالیاتی تاکید  نموده و افزود وظیفه اتاق بازرگانی پیگیری مسایل و مشکلات اقتصادی با استفاده ازمجاری مختلف ازجمله جامعه حسابداران می باشد.