به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، با حضور هدایت‌اله جمالی‌پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری ، تعدادی از معاونان مدیرکل و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان تهران عصر دیروز کمیته برنامه ریزی شهرستان ری برگزار شد و در این نشست آخرین وضعیت اعتبارات تملک دارایی پروژه‌های این شهرستان در سال 1394 بررسی و تعیین تکلیف شد.

هدایت اله جمالی پور گفت : اعتبارات تعریف شده تنها باید در سر فصل خود هزینه شود و مدیران از هزینه این اعتبارات برای برنامه‌های دیگر دستگاه متبوع خود اجتناب کنند و درصورت مشاهده تخلف از سمت مدیران با آنان برخورد می شود و آنان را به دیوان محاسبات کشور معرفی میکنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:اینجانب در مورد فرآیند مالی اجازه ورود فرمانداری را نداده ام و حوزه معاونت عمرانی فرمانداری تنها اجازه نظارت و ارایه گزارش پروژه‌ها را برعهده دارد.

در ادامه این جلسه اعتبارات مربوط به بازدید فرماندار شهرستان ری از روستاهای بخش‌های مرکزی، خاوران و فشافویه مطرح و به تصویب اعضای کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان رسید و روسای ادارات اجرایی شهرستان ری به ارایه گزارش از نحوه تخصیص اعتبارات در سال گذشته پرداختند.