به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسین محمودی با اشاره به  برگزاری دومین جلسه کمیته استعدادیابی هیات جودو وکوراش خراسان رضوی که روز گذشته 23 آذر ماه برگزار شد, عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع تلاش داریم برنامه ریزی های خوبی در حوزه استعدادیابی رشته های جودو کوراش در سطح استان انجام دهیم.

وی با اشاره به  فراخوان جودو کاران دانش آموز در مدارس نواحی مختلف آموزش و پرورش در مشهد برای حضور در جشنواره استعدادبی جودو، افزود: بر همین اساس علاوه بر توجه به  باشگاه های فعال در رده های سنی پایه، باید نگاه ویژه ای به نیروهای مستعد موجود در مدارس برای تقویت رشته جودو در کشور داشته باشیم.

رییس هیات جودو کوراش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری جشنواره استعدادیابی جودو  در هفته آغازین دیماه، برنامه های قابل توجهی اعم از مسابقات رده های پایه، استعدادیابی توسط مربیان متخصص در این بخش در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در این جلسه که محمد مسافری و محمد گروهی رییس و دبیر کمیته استعدادیابی هیات جودو به همراه تعدادی از مربیان فعال در رده های پایه  حضور داشتند.