به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، مسابقات تنیس روی میز آموزشگاههای پسر استان تهران در مقطع متوسطه اول با حضور ١١ تیم و به صورت مدرسه قهرمان به میزبانی ملارد و با حضور مسئولین استانی برگزار گردید.

در پایان مسابقات تیم شهرستان ری از بین 11 تیم شرکت کننده موفق به کسب مقام دوم شد و منطقه شهریار به مقام اول تیمی و منطقه ملارد به مقام سوم تیمی رسیدند.

همچنین در این مسابقات در بخش انفردای سید عباس جواد وزین(ری٢) به مقام اول  ، علی رحیمی(شهریار) به مقام دوم و امیر رضا حسین زاده(ملارد) و سپهر رستمی(ری٢) به صورت مشترک به مقام سوم رسیدند.

در پایان مسابقات از نفرات برتر با  اهداء کاپ،مدال و لوح، تقدیر به عمل آمد.