به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان، این جشنواره با همکاری معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و معاونت توسعه ورزش همگانی در استانهای کشور از نیمه دوم آذرماه با هدف بستر سازی و ایجاد انگیزه های مناسب برای توسعه فرهنگ عمومی و همگانی شدن ورزش ، کشف استعدادهای نهفته ورزشی، ایجاد انگیزه و رقابت برای هیئت های ورزشی استان و توجه به توسعه زیر ساخت های ورزش های پایه براساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام می شود.
طبق این زمانبندی ، لرستان در 5 رشته ورزشی کشتی، گلف، هاکی،والیبال و جودو میزبان جشنواره همکانی استعدادیابی ورزشی می باشد.
لازم به ذکر است از هفته آینده استعدایابی از نوجوانان استان در دو بخش بانوان و آقایان در رشته های مذکور درکلیه مراکز، بخش ها و شهرستانها تحت نظر ادارات ورزش و جوانان شهرستانها آغاز می شود و در نهایت بعد از غربالگری و انجام تست های مربوطه تعداد مشخصی به استان معرفی شده و در روزهای برگزاری جشنواره با حضور کارشناسان و مسئولان فدراسیون تست نهایی انجام خواهد شد.
در این طرح خانواده ها می توانند فرزندان نوجوان دختر و پسر خود را به هیئت های مذکور جهت انجام تست استعدادیابی معرفی نمایند.