به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،بانوان رزمی کار لرستان مدال طلای مسابقات جهانی هندوستان"دهلی نو"را کسب کردندو  بهاره مرادیان دو نشان طلا و بهترین فایتر مسابقات ،فاطمه قبادی نشان طلا ، رعنا صفی زاده یک نشان طلا و یک نقره وپانیذ نوری گراوند نشان طلارا به دست آوردند.

گفتنی است  در این مسابقات که از 21آذر به مدت چهار روز در دهلی نو برگزار شد تیم ایران با 61مدال طلا 34نقره و17برنز پس از هند نائب قهرمان مسابقات شد

اکبر روح پرور رییس سبک سوپر ساباکی ورزش های رزمی نیز گفت  در سبک سوپرساباکی نیز تیم ایران در بخش آقایان وبانوان با کسب 43نشان طلا 30نقره و17برنز به عنوان نخست این سبک دست یافت

وی افزود : در سبک سوپرساباکی حرفه ای بخش بانوان 19طلا 7نقره ویک برنز وآقایان با 24نشان طلا،23نقره و16برنز دست یافتند

دومین دوره مسابقات جهانی ورزش های  رزمی از بیست ویکم آذر به مدت چهار روز،با شرکت  پانزده کشور در دهلی نو برگزار شد.