‎به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات کشور صبح امروز در در نشست با قضات استان لرستان گفت:   حملات اخیر علیه قوه قضائیه  یا سیاسی و یا ضد انقلابی است.

وی با اشاره به صلابت و اقتدار قوه قضائیه گفت: حملات اخیر به رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه به دلیل همین صلابت و اقتدار بوده است.

موحدی آزاد بیان داشت:  این حملات اخیر علیه قوه قضائیه به دو دلیل بوده است و یکی از این دلایل، دلیل سیاسی بوده و بعضی از سیاسیون می خواهند خودشان را به حاشیه امن بکشانند حمله به شخص رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه می کنند که شهامت برخورد را از آنها بگیرد.

وی تصریح کرد: علت و نیت دیگر، نیت ضد انقلابی است و تاریخ نشان داده که هر فقیه شیعی در قبل و بعد از انقلاب در مقابل انحرافات ایستاده مورد هجمه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت:  امروز در راس قوه قضائیه یک فقیه بزرگ، حکیم فیلسوف با تمام وجود  قرار گرفته و از ارزش های انقلاب، خون شهدا، ولایت فقیه و همه دستاورده های انقلاب امام(ره) دفاع می کند و تمام وقت خود را وقف اداره قوه قضائیه می کند .

موحدی آزاد گفت: مسلم بوده که ضد انقلاب و کسانی که اهداف سیاسی آنها از این جهت تامین نمی شود دست به این کارها بزنند و حمله کنند و سعی کنند شهامت و اقتدار قوه قضائیه را مخدوش کنند واین در حالیست که این امر ۱۰۰ درصد اشتباه بوده و به اهدافشان نخواهند رسید.

وی درخاتمه در خصوص  حسابهای بانکی قوه قضائیه از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: تمام این حساب ها سند داشته و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد و کاملا قانونی و شرعی بوده و اصل پول و محل آنچه که مصرف شده نیز تا ریال آخر قابل ارائه بوده و محفوظ می باشد.