به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه ارومیه، افزود: دستگاه ها باید در اجرای این طرح ها از جمله صرفه جویی در مصرف آب، تغییر الگوی کشت، آبیاری قطره ای، لای روبی و ساماندهی رودخانه ها و پر کردن چاه های غیرمجاز احساس مسوولیت کنند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه ها به صورت جدی به موضوع احیای دریاچه ارومیه وارد نشده اند، یادآوری کرد: حل دریاچه ارومیه نیازمند اجماع جمعی و ملی است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: تکالیف دستگاه ها در ستاد احیای دریاچه ارومیه مشخص شده و نبود اعتبار برای انجام ندادن اقدام در این خصوص از سوی دستگاه ها قابل توجیه نیست.

پورمهدی، از روحانیان خواست در روستاها با آگاه سازی روستائیان از وضعیت دریاچه ارومیه انگیزه و مشارکت آنان را در اجرای طرح های احیای این دریاچه جلب کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با انتقاد از ضعف ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی گفت: دستگاه های اجرایی باید در خصوص احیای دریاچه ارومیه با گروه پایش دانشگاه تبریز همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

سعید شبستری، افزود: هر یک از دستگاه های مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه باید با استفاده از اعتبارات و امکانات موجود خود در این زمینه فعالیت کند.