به گزارش برنا،مسعود امامی یگانه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سرعین افزود: نگاه واقع بینانه به توانایی و میزان آمادگی دستگاه ها و رفع کمبود ها در برگزاری این مانورها دنبال می شود چراکه در شرایط بحرانی بررسی و رفع مشکلات عملا امکانپذیر و شدنی نیست.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه به دلیل ماهیت مانورهای ساعت صفر توان و مهارت نیروهای عملیاتی و آمادگی دستگاه ها بخوبی بررسی می شود گفت: همه دستگاه های عضو باید نسبت به رفع نواقصات و توسعه تجهیزات مورد نیاز اهتمام جدی نمایند.

وی افزود: در جلسات کارشناسی با حضور فرمانداران به عنوان روسای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نقاط قوت و ضعف هر شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد.