به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان  یونس رنجکش در جلسه شورای مشورتی سازمان های مردم نهاد گیلان اظهار داشت: این برنامه برای دومین سالی است که به ابتکار اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان انجام می شود.

وی اضافه کرد: توجه به مباحث اجتماعی و ایجاد حساسیت نسبت به چالش ها و فرصت های اجتماعی از مهمترین انگیزه ها برای نامگذاری این عنوان است.

به گفته رنجکش، انتخاب عناوین مختلف برای روزها و هفته ها موجب ایجاد کانون توجه در سطح جامعه نسبت به این موضوعات می شود که می توانند نقش مهمی در حساسیت بخشی عمومی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های اجرایی این هفته استفاده از ظرفیت تشکل های اجتماعی و بهره مندی از این سرمایه ها در مشارکت برای کاهش آسیب ها و اقدامات پیشگیرانه در حوزه های اجتماعی است.

رنجکش افزود: از کلیه ادارات و نهادهای سطح استان درخواست شده تا در طول هفته برنامه های در دست اجرای خود را با محوریت موضوعات اجتماعی در سطح شهرستان ها اجرایی کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان یادآور شد: زمان اجرای این هفته بزودی توسط فراخوان اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهم در این هفته توجه به اقتصاد مقاومتی و چگونگی بهره وری صحیح از امکانات موجود در مسیر برنامه ریزی های اجتماعی است.

وی گفت: در هفته اجتماعی هیچ اعتبار و هزینه ای انجام نخواهد شد بلکه رویکرد برنامه ها و اقدامات در دست اجرا در سطح استان توسط دستگاه های اجرایی با محوریت معرفی و بازشناسی موضوعات اجتماعی و افزایش حساسیت ها برای درک مسئولیت های اجتماعی خواهد شد.

اولین هفته اجتماعی گیلان، مهرماه سال گذشته برگزار شده بود.