به گزارش خبر گزاری برنا در اتهرانف سرهنگ "شاهپور فلاحی" گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت در شهرستان قدس ،پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.  

فرمانده انتظامی شهرستان قدس افزود: با اقدامات اولیه و بررسی سوابق مجرمان،مأموران انتظامی توانستند،سارق حرفه ای را در شهرستان قدس شناسایی و وی را حین انجام سرقت دستگیر کنند.  

                                                                                                                                                               

این مقام انتظامی افزود: با بررسی شیوه و شگرد متهم و مقایسه آن با سوابق سرقت های انجام شده قبلی و احضار شکات،متهم به 11 فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.  

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد:در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد که با شناسایی مالباختگان و دعوت از آنها،تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.  

سرهنگ"فلاحی"در پایان خطاب به شهروندان توصیه کرد: از قرار دادن مدارک، پول و اشیای گران قیمت  درداخل خودرو و نیز پارک خودرو در محل های ناامن خودداری کنند .