به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، سرهنگ حامد محمودی گفت: در راستای اجرای این طرح که در دو روز انجام شد، ماموران پلیس راه غرب استان تهران تعداد 1200 دستگاه خودرو را کنترل کردند که تعداد 180 خودرو اعمال قانون شدند.  

وی افزود: از تعداد خودروهای اعمال قانون شده، تعداد هشت دستگاه خودرو به علت تخلفات حادثه ساز و مخدوش بودن پلاک آنان توقیف و روانه پارکینگ شدند.  

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به متداول بودن اجرای اینگونه طرح ها گفت: رانندگانی که پلاک خودرو آنان مخدوش و ناخوانا است سریعا نسبت به اصلاح پلاک خود اقدام نمایند.