به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ،سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان در حکمی خدارحم کلیوند ثانی را به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه ززو ماهرو منصوب . کلیوند ثانی که کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دارد ،14 سال سابقه خدمت دارد و در این مدت علاوه بر تدریس در آموزشگاههای این منطقه ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش منطقه زز و ماهرو را هم در کارنامه کاری خود دارد .

 پیش از این احمد رضا نامداری ریاست آموزش و پرورش منطقه زز و ماهرو بود که قریب به  4 سال عهده دار  این مسئولیت بود.