خبرگزاری برنا لرستان- سرویس اجتماعی /تا چند روز پیش اگر تمام فرهنگ لغات موجود فارسی را زیر و رو میکردی محال بود بتوانی معنای واژاه گور خواب را پیدا کنی ، اما در همین چند روز تمام ایرانیان به جز أطفال و مجانین معنای آنرا بخوبی می دانند ، همچنین واژاه هایی مثل املاک نجومی ، حقوقهای نجومی ، پایان نامه فروشی ، اختلاس های هزار میلیاردی ، فساد سیستماتیک ،…. خوشبختانه بدون کمک فرهنگستان ادبیات فارسی به خلق واژه های جدید می پردازیم و در کمتر از یک روز چنان بر استفاده از آن در محاورات خود اتفاق نظر پیدا میکنیم که گویی این واژه ها صدها سال است که با ما هستند.

اما واژه هایی که این روزها خلق الساعه ، خلق میکنیم همگی دارای یک ویژگی مشترک هستند ، و آن اینستکه همگی نشان دهنده مشکلی در رفتار و کردار ما هستند ، و دلیل اینکه هرکدام از این واژه ها بعد از یک یا دو روز در گفتار و نوشتار ما کاملا جا می افتند ناشی از درد و رنج عمیقی است که این مشکلات در عمق جان جامعه ایجاد میکنند . ما را چه شده که مدیرانمان در أوج مشکلات اقتصادی مردم حقوق نجومی و افراد ذینفوذ و ظاهر الصلاح املاک نجومی میگیرند ، فساد های چند هزار میلیاردی برای مان عادی شده ، دانشگاه ما به بلیه پایان نامه فروشی دچار شده ، پشت هر چراغ قرمز چند کودک خیابانی در حال گدایی هستند ، بی خانمان ها زنده در گورها می خوابند ،……این بود مدینه فاضله و آرمانشهری که وعده آن را داده بودیم و داده بودند ؟

آیا خلق این واژه ها و تمرکز چند هفته ای و چند ماهی بر این مشکلات در فضای مجازی ، رسانه ها و گفتار مسئولین ما را به سمت بهبود وضع موجود میبرد یا به سمت انحطاط بیشتر ؟ گاهی اوقات در جواب چرائی این وضعیت اسفبار جواب هایی بسیار اسفبارتر از خود مشکل می شنوی ، مثلا برخی ها بیان می کنند بی توجهی مسئولین به آرمانهای انقلاب و نفوذ لیبرالها در حاکمیت علت العلل مشکلات موجود است !!!!!! اگر أمور کشور به دست جوانان مؤمن و انقلابی بود الان چنین نبود !!!!! سوال این است چه کسی مسئول بی توجهی مسئولین به آمارنهای انقلاب و حاکمیت لیبرال هاست ؟

اگر جوانان انقلابی بعد از ٣٨ سال کاری از دستشان ساخته نیست ، پس بود و نبودشان به چه دردی میخورد ؟ آنهابلدند مثل پیرزن هایی که تغار ماست شان ریخته فقط غر بزنند؟ ارجاع معضلات و مشکلات کشور به دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها چقدر با واقعیات جامعه ما همخوانی دارد ؟ آن هم در کشوری که از صفر تا صدش دست خود ماست ، تا آنجا که بدرستی ادعا میکنیم مستقل ترین کشور دنیا هستیم . از طرفی ما عادت داریم ریشه همه معضلات را از مسولین  دانسته و رفع آنها را هم از وظائف آن بدانیم ، و برای خود هیچ سهمی در بوجود آمدن و رفع مشکلات قائل نباشیم . مثلا از لشگر چند ده میلیونی فضای مجازی کشور که با آه و فغان عکس و نوشته هایی سوزناک از گور خواب ها را دست بدست میکنند ، چند نَفَر آستین بالا میزنند تا در رفع این مشکل قدمی بردارند ؟

قطعا به نسبت این جمعیت میلیونی بسیار بسیار کم .اما راه حل چیست ؟ از آنجا که کشور ما بشدت سیاست زده است و در هر اتفاق و مشکلی جناح های سیاسی کشور سعی در درست کردن کلاهی از نمد آن مشکل برای اثبات حقانیت مواضع خود و باطل جلوه دادن طرف مقابل هستند ، و به سهم و وظیفه خود در بوجود آمدن و رفع مشکلات و معضلات معترف نیستند ، بهترین راه حل انتخاب گروهی اقتصاد دان ، جامعه شناس ، روانشناس ، عالم سیاسی ، فرهنگی و مدیریت که حتی الإمکان تعلق خاطری به دو جناح حاکم اصول گرا و اصلاح طلب نداشته و به حیثیت آکادمیک خود متعهد باشند ، است تا با بررسی مشکلات و معضلات موجود علل ریشه های ایجاد و راه حل برون رفت از آنها را ارائه دهند و جناح های سیاسی کشور پیشاپیش متعهد شوند نتایج بررسی را بپذیرند . اگر چه انجام این امر رؤیایی بیش نیست ، اما گاهی رؤیاها به واقعیت مبدل میشوند

 غلامرضا مصدق/ مدیر کل صنایع لرستان در دوران اصلاحات