به گزارش برنا آذربایجان غربی، هوشنگ عطاپور تصریح کرد: بر همین اساس بحث توانمندسازی افراد در دستور کار قرار گرفته و همه افراد ساکن شناسایی شدند تا طرح مطالعاتی  مدیریت مشترک کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق ساماندهی و توانمندسازی آسیب‌دیدگان ساکن در حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت احترام و رعایت حقوق ساکنین مناطق حاشیه‌نشین نیز گفت: ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی جزو برنامه های اولویت دار دولت است و باید با برنامه‌های توانمندسازی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی این مناطق را ارتقا داده تا بتوانیم در بافت فرهنگی و اجتماعی شهر ادغام‌شان کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی، هنری و ورزشی، تقویت مدارس و گسترش سوادآموزی و برگزاری کلاس‌های مهارت‌آموزی و خوداشتغالی در میان ساکنین حاشیه‌نشین می‌تواند در توانمندسازی و کاهش فاصله فرهنگ و اقتصاد شهری و مناطق حاشیه‌ای موثر واقع شود.