به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،در این نشست یک روزه که در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی و با حضور معاون بهداشتی دانشگاه ، مدیر نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه ، معاون فنی مرکز بهداشت استان ، گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی ، نمایندگان بهورزان استان، مسئولین واحد های گسترش شبکه ها- مجتمع های آموزش عالی سلامت مراکز بهداشت شهرستان های تابعه بر گزار گردید ،  مطالبات بهورزان استان در فضایی صمیمی با حضور مسئولین معاونت توسعه و معاونت بهداشتی مطرح گردید .

در این نشست نمایندگان بهورزان شهرستان های تابعه ، موضوعاتی همچون عدم اعمال مدرک تحصیلی بهورزان در ارتقاء شغلی آنها ، مشکلات قانونی عدم محاسبه دوره آموزش بهورزی در سنوات شغلی ، مشکلات موجود بر سر راه تامین موتورسیکلت به منظور ارائه خدمات به روستاهای قمر و مناطق سیاری ، پیگیری مسئولین در تخریب و بازسازی خانه های بهداشت فرسوده ، مشکلات بیمه تکمیلی، وجود بیمه مسئولیت جهت بهورزان ، اختصاص تنخواه به خانه های بهداشت جهت تامین اقلام جزیی ضروری به منظور تسریع در کار  و عدم همکاری بین بخشی پاره ای ازنهادهای ذیربط در طرح های مشترک با بهداشت را مطرح نمودند.

 دکتر آدینه مدیر توسعه دانشگاه ضمن تشکر از دعوت بعمل آمده جهت حضور در این نشست ، به پاسخگویی موارد مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه پرداخت، وی قول مساعد جهت پیگیری موضوعاتی همچون حق لباس بهورزان ،  اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از بهورزانی که مدرک مرتبط با سیستم را اخذ نموده اند  را داده و از مسئولین مجتمع های آموزش عالی سلامت خواست تا ضمن نیاز سنجی آموزشی نسبت به گنجاندن سرفصل های آموزشی بهورزان به میزان 60 ساعت در سال اقدام نمایند.

دکتر دریک معاون بهداشتی دانشگاه ، ضمن تشکر از برگزاری این نشست عنوان نمودند که بخش سلامت از دیدگاه مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی بعنوان یک اولویت اصلی پذیرفته شده و تلاش همگان بویژه عوامل اجرایی در صف و ستاد می بایستی معطوف به ارتقاء کمی و کیفی شاخصه های بهداشت و درمان در سطح کشور باشد.

دکتر دریک با ذکر این موضوع که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1378 اولین معاونت بهداشتی در بین دانشگاه های کشور بود که این چنین نشستی را برگزار نموده و پیشنهاد کشوری شدن آن را به وزارت بهداشت داد .

معاون بهداشتی  در ادامه با اشاره به این موضوع که ضعیف شمردن اهمیت صف اول ارائه خدمات بهداشتی ( بهورزان و مراقبین سلامت ) و بزرگ شمردن ستادها ،  منجر به آسیب های جبران ناپذیری در ارائه خدمات سلامت می گردد، که بایستی از آن پرهیز گردد .

دکتر دریک با عنوان نمودن این موضوع که در طرح احیاء خانه های بهداشت در سال 95 بدنبال تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز و تجهیز خانه های بهداشت به ملزومات اداری و غیر اداری بودیم ،  اعلام نمودند که خوشبختانه با حمایت مدیریت ارشد دانشگاه تا حدود زیادی این امر محقق شده است هرچند که هنوز در امر تامین زیر ساخت های مخابراتی و اینترنتی مشکلات زیادی وجود دارد .

معاون بهداشتی با اشاره به  بحث مجتمع های آموزش عالی سلامت ( مراکز آموزش بهورزی سابق ) اظهار امیدواری نمودند که در آینده نزدیک بتوان این مجتمع ها را تبدیل به دانشکده نمود تا بهورزان فارغ التحصیل بتوانند از مزایای مدارک صادر شده در ارتقای شغلی و ادامه تحصیل خود از آن استفاده نمایند.

در پایان این نشست یک روزه نیز با توجه به اتمام زمان دوساله نمایندگی آقای کوهشاری بعنوان نماینده بهورزان استان ، رای گیری دوباره ای بعمل آمده و نامبرده مجددا" بعنوان نماینده بهورزان استان انتخاب گردیدند. در خاتمه نشست شورای بهورزان استان با تهیه و قرائت بیانیه پایان یافت .