به گزارش خبر گزاربی برنا در استان تهران، این مسابقات با نظارت هیات همگانی استان و با حضور بانوان ارگانها و سازمانهای دولتی به سر داوری مینا شاعری از داوران کشوری به صورت دوره ای با برگزاری 15 مسابقه انجام شد که در انتهابانوان تیم هما با شکست رقیبان و کسب بالاترین امتیاز توانستند به مقام قهرمانی این دوره مسابقات طنابکشی کارکنان دولت دست یابند. همچنین تیم های وزارت اقتصاد و دارایی و علوم پزشکی ایران به ترتیب  مقم های دوم و سوم را کسب کردند.

لازم به ذکر است مسابقات طنابکشی آقایان 26 دی ماه در سالن شهید مدرس برگزار می شود.