در این دیدار زحمتکش رییس هیات ووشو خراسان رضوی اقدامات خود را در رابطه با قهرمانی تیم،اعزام ها ، برگزاری مسابقات بیان کرد. وی در ادامه در مورد مشکلات ووشو استان و همچنین برنامه هایی که برای این رشته ورزشی در استان در نظر گرفته است بیاناتی اظهار کرد.