به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دراین نشست حسین زاده رییس هیات والیبال گفت: پیشکسوتان داوری والیبال استان از سرمایه های واقعی و ماندگار ورزش استان هستند و این هیأت نیازمند تجربیات آنان است.

حسین زاده در ادامه افزود: مشهد شهر زیارتی است و در طول سال میزبان مسابقات مختلف کشوری است که این امر حضور فعال پیشکسوتان در امر برگزاری مسابقات را می طلبد.

وی در خاتمه گفت:لیگ والیبال خراسان مهمترین عرصه و بزرگترین رویداد استان است که با کمک داوران پیشکسوت می توان این مسابقات را به نحو مطلوبی برگزارکرد.

سلیمان نژاد دبیر هیات والیبال نیز گفت:پیشکسوتان الگوی جامعه داوری والیبال خراسان هستند که حضور آنان قوت قلبی برای داوران جوان خواهد بود.

وی افزود:شهرستانهای خراسان نیاز به همفکری این پیشکسوتان دارند و با حضور وحمایت از داوران اعزامی به شهرستانها در واقع داوران بیمه و از پشتوانه قوی برخوردار خواهند شد.

ظهیری، رستگار، سیستانی پور، سالاری، غفرانی ، برهانی، حسین زاده و نقیب پناه از داوران پیشکسوت حاضر در این جلسه بودند که به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.