به گزارش برنا آذربایجان غربی، رضا جوان کیا، معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی بخش اول کمربندی دوم تا پایان سال جاری، بیان کرد: براساس بررسی های انجام یافته مسیر مصوب کمربندی دوم مندرج در مطالعات طرح تفصیلی، بدلیل عدم لحاظ طرح های فرادستی چون یادمان شهید باکری و شهدای استان و محدوده هفتاد هکتاری الحاقی جدید باغ رضوان در تعیین مسیر کمربندی دوم و همچنین وجود معارضان ملکی متعدد بدلیل عبور از میان بافت مسکونی مجاور، می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: برابرهماهنگی انجام یافته مطالعات فاز اول مسیریابی کمربندی دوم در محدوده مذکور با لحاظ کلیه طرح های فرادست و کمترین معارضین ملکی از سوی دفتر فنی این معاونت به اتمام رسیده که پس از طی مراحل قانونی لازم و در صورت مساعد بودن شرایط، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.