به گزارش زاری برنا در تهران، در بخش مردان شامل برترین کشتی گیران فرنگی، آزاد،  پهلوانی، سنتی( ساحلی.آلیش. گراپلینگ)، برترین مربیان  سازنده کشتی کشور، باشگاه ها و حامی مالی برتر کشتی کشور در سال ٩٥ تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم مهدی قاسمی جو مربی سازنده کشتی  آزاد شهرستان شهریار به عنوان سومین مربی برتر سال 95 رده های سنی *خردسالان- نونهالان- نوجوانان انتخاب گردید.