به گزارش برنا آذربایجان غربی، مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت : در صورت نبودن امکان پرداخت بدهی ها به شکل نقدی کارفرمایان محترم می توانند بدهی خود را قسط بندی کنند که در این صورت بخشی از جریمه آنان هم مشمول بخشودگی می شود.
مقدمی کیا با اشاره به پی گیری های سازمان تامین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی افزود : قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب که در نیمه نخست امسال اجرایی شده بود با تدوین یک بسته پیشنهادی جدید و با شرایط مناسبتر به تصویب هیات وزیران رسید.
وی ادامه داد: امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول به عنوان یکی از تغییرات اعمال شده در قانون جدید بخشودگی جرائم برای تقسیط بدهی کارفرمایان وجود دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان تصریح کرد : طبق روال معمول واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی فقط ضمانت نامه بانکی یا سند اموال منقول و غیر منقول به عنوان وثیقه مورد قبول دریافت می کردند اما در مرحله دوم اجرای بخشودگی جرائم در سال جاری برای ایجاد شرایط مناسب تر چک به عنوان ضمانت دریافت می شود.
وی به دیگر شرایط پیش بینی شده در قانون جدید نیز اشاره کرد و افزود : علاوه بر کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی که بیشتر مشمول این قانون بودند خوشبختانه در شرایط جدید کارهای خدماتی نیز این امکان را دارند که از مزایای بخشودگی جرائم بهره مند شوند.