به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی باکمان استان قزوین برای تعیین رییس با حضور خانم دباغ نائب رییس فدراسیون، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین، عباس اعلایی مقدم معاون ورزشی این اداره کل و اعضای مجمع در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین برگزار و مجید ملاحسینی با کسب 13رای برای چهارسال دیگر سکان هدایت این هیات را برعهده گرفت.

ملاحسینی پیش از این نیز به مدت چهارسال بعنوان رییس در هیات تیراندازی باکمان قزوین فعالیت داشت که با رای اعضا در این سمت ابقا شد.

وی باید در اسرع وقت نسبت به معرفی دبیر و دیگر اعضای هیات به فدراسیون تیراندازی باکمان اقدام کند تا احکام مربوطه در این زمینه صادر شود.

تیراندازی باکمان قزوین در این سال ها فعالیت خوبی داشته و توانسته قهرمانانی مانند اسماعیل و جبرائیل عبادی، اسماعیل عمویی و حنانه عظیمی نیا را پرورش دهد.

مجمع2