به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، مسابقات انتخابی تیم داخل سالن دوومیدانی استان با حضور 90ورزشکار ،مربی وداور در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد با حضور 7شهرستان ومنطقه خرم آباد،بروجرد،کوهدشت،نورآباد،الشتر،بیرانشهر،زاغه برگزار شد.

گفتنی است  در پایان نتایج زیر بدست آمد:

60متر آزاد محمد رضا رحیمی خرم آباد.
متر مانع مهدی نظامی بروجرد
400متر سجاد زارعی خرم آباد
800متر فرود ملکی کوهدشت
1500متر سلمان بیرانوند خرم آباد
3000متر بهرام بیرانوند خرم آباد
پرش طول محمد گرامی خرم آباد
تیم منتخب استان جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور داخل سالن تهران ،ورزشگاه افتاب ..6 و7بهمن.... رقابت خواهند کرد.