به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،دکتر علی دلیران گفت: با توجه به گشتهای روزانه اکیپ های گشت مواد خام دامی این شهرستان بازرسین بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد موفق شدند مقدار ۳۱۸ کیلو گوشت فاسد را کشف و ضبط کنند .

 وی افزود : بازرسین بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد موفق شدند در سطح شهرستان خرم آباد مقدار 318 کیلو گرم گوشت فاسد و غیر قابل مصرف را ضبط نمایند و بر اساس حکم دادستان اقدام به معدوم نمودن آنها کردند.