به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر مطالعات این شرکت، در فصل پاییز، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان بارش‌های استان مرکزی 64 درصد کاهش داشته است.

عزت‌اله آمره‌ای افزود: طی پاییز سال 95 شاهد کاهش شدید بارندگی در دو ماه مهر و آبان نسبت به دوره‌های درازمدت در تمامی مناطق استان بودیم به طوری که این کاهش بارندگی در سطح استان نسبت به دوره آماری 40 ساله بین منفی 44 درصد تا منفی 92 درصد در نوسان بود و از طرف دیگر ورود یک جبهه بسیار سرد به استان در آذرماه باعث وقوع دماهای پایین در این ماه شد.

وی بیان کرد: میزان بارش‌های استان مرکزی در سه ماهه پاییز سال جاری  45 میلی متر، در سه ماهه مشابه سال گذشته 125 میلی متر و در دوره آماری بلندمدت 76 میلی متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 64 درصد و در مقایسه با درازمدت 41 درصد کاهش بارندگی را در سطح استان شاهد بوده‌ایم.

آمره‌ای ادامه داد: ایران سرزمینی با اقلیم نیمه خشک است به طوری که متوسط بارندگی سالانه در سطح کشور، کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است. محدوده سیاسی استان مرکزی نیز دارای اقلیم‌های متفاوتی است که قسمت عمده آن دارای اقلیم نیمه خشک بوده و نواحی مرتفع آن و همچنین نواحی جنوب غربی دارای اقلیم کوهستانی و مدیترانه‌ای است.

وی گفت: متوسط بارندگی استان بر اساس آمار 30 ساله حدود 260 میلیمتر است که اندکی از بارندگی متوسط کشور (240 میلیمتر) بیشتر است. عمده بارش‌های نازل شده در سطح استان طی ماه‌های آبان تا اردیبهشت اتفاق می‌افتد که منطبق بر دوره ورود سیستم‌های بارانزا به سطح کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم پراکنش زمانی و مکانی مطلوب نزولات جوی در سطح استان که با نیازهای اصلی مصرف هماهنگی مناسبی ندارد، مشکلات مربوط به کمبود آب در سطح استان را دو چندان کرده است.