به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، جمال ارشدی در جلسه های فعالان اجتماعی، سمن ها و انجمن های فرهنگی، اجتماعی و هنری و نیز کارگروه فرهنگی - اجتماعی شهرستان سروآباد در سالن فرمانداری این شهرستان با اشاره به دیدگاه و نظر مثبت دولت تدبیر و امید راجع به امور فرهنگی و حرکت های خودجوش مردمی اعلام کرد بنابر توافقات انجام شده در خصوص کوتاه کردن فرآیند درخواست تشکیل سمن ها و انجمن ها تا ثبت این سمن ها و انجمن ها ، حداکثر زمان بررسی تا ثبت 2 ماه است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان همچنین  به موضوع آیین نامه ملی تقسیم کار مبارزه با آسیب های اجتماعی، نقش سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با آسیب های اجتماعی پرداخت و اجرای این آیین نامه را  بسیارمهم برشمرد.

وی در ادامه ضمن قرائت و شرح آیین نامه ملی تقسیم کار مبارزه با آسیب های اجتماعی بر نقش فعالان و نخبه گان جامعه در این امر خطیر ارزنده تاکید کرد.

ارشدی همچنین کارهای انجام گرفته در دولت تدبیر و امید و اهتمام مدیران و مسئولین با محوریت توسعه ای که بر مبنای فرهنگ غنی استان و توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های انسانی استان را در راستای توسعه کردستان دانست.

وی نقش سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با آسیب های اجتماعی بسیار شاخص دانسته و اجرای آیین نامه ملی تقسیم کار مبارزه با آسیب های اجتماعی را به مصداق فرهنگ غیر دولتی دانست.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: در گیر کردن افراد جامعه از طریق آموزش در ریشه کن کردن اعتیاد تأثیرگذار است.

وی تغییر نگرش به اعتیاد را یک ضرورت دانست و افزود: نگاه عامیانه به اعتیاد یک آسیب اجتماعی بوده و نیازمند نگرش تخصصی است، بنابراین نگاه به اعتیاد باید اجتماع محور باشد.

ارشدی ادامه داد: یکی از راههای تاثیرگذار در ریشه کن کردن اعتیاد درگیر کردن افراد جامعه از طریق آگاهی بخشی و آموزش است.

وی افزود: اگر به معتاد به عنوان یم بیمار نگریسته شود همین تغییر نگرش نسبت به اعتیاد وی می تواند در راستای کنترل و کاهش آن تاثیر بسزایی داشته باشد.

ارشدی اعتیاد را یک آسیب اجتماعی تلقی کرد و گفت: افرادی که در حوزه اعتیاد کار می کنند، باید تخصص لازم در این زمینه را داشته باشند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان ایجاد یک کمیته تخصصی در شهرستان سروآباد را یک ضرورت دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت سازمان ها ، سمن ها و انجمن های مردم نهاد یک کمیته تخصصی که مبتنی بر اصل آموزش و آگاهی و همچنین براساس داده و آمار باشد، در این شهرستان باید تشکیل شود.

ارشدی در پایان گفت: مذهبی بودن و بافت فرهنگی شهرستان سروآباد دو پتانسیل بسیار مهم در این شهرستان برای ریشه کن کردن اعتیاد است.