به گزارش خبرگزاری برنا از تهران،هراتی مدیر آبفای روستایی شهرستان ری با اعلام این خبر گفت : باتوجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز آبی در بخش فشافویه و به منظور رفع مشکل کاهش فشار در این بخش ، این امور با انجام مطالعات لازم اقدام به طراحی پروژه حفر چاه و تجهیز آن ، محوطه سازی و اجرای خط انتقال در روستای ابراهیم آباد در بخش فشافویه نمود.