به گزارش خبرگزاری برنا از تهران،فاطمه تاجیک  گفت: در این پیاده‌روی که کارکنان واحدهای ستادی و پایگاه‌های بهداشتی این شبکه حضور داشتند، مسیر تعیین شده تا ساختمان شبکه بهداشت را پیاده‌روی کردند.

به گفته وی، آموزش دانش‌آموزان مجتمع شهید غیوری و توزیع و بروشورهای آموزشی در راستای آگاه‌سازی شهروندان و جوانان شهرستان ری در زمینه پیشگیری از بیمای سرطان از جمله اقدامات صورت گرفته در این روز بود.

هشتم تا پانزدهم بهمن‌ماه به نام هفته ملی مبازره با سرطان نام‌گذاری شده است.