به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در این گردهمایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی طی سخنانی ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: با اجرای طرح سامانه جامع ارزیابی عملکرد در پهنه ها تلاش داریم که همه افراد در مجموعه سازمانی دارای کارنامه باشند .

مجتبی مزروعی افزود: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها باید ضمن کنترل این سامانه، عملکرد کارشناسان خود را مورد ارزیابی قرار داده و نمرات کارشناسان خود را مد نظر داشته باشند.

وی ادامه داد : ما می خواهیم از این سامانه خروجی بگیریم بطوریکه تمامی کارشناسان دارای ارزیابی عملکرد  و نمره باشند .

 وی خاطر نشان کرد: وقتی "سازمان یک مجموعه فنی مهندسی است" که بتوانیم نتیجه فعالیتها را به عدد تبدیل کنیم.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خطاب به مدیران شهرستانها  بیان کرد: تکالیفی را که برعهده ما گذاشته شده است باید  بنحو شایسته پیگیری کنیم و روی  آن وقت بگذاریم تا این تکالیف عملیاتی شود و این جز با یک مدیریت تیمی وعلمی و یک کار منسجم میسر نیست  .

این مقام مسئول بااشاره به اعتبارات آبیاری تحت فشار گفت: این اعتبارات در طول تاریخ استان بی سابقه است بنابر این فرصت را مغتنم بشماریم و  از این اعتبارات به نحو مطلوب ، شایسته و به موقع استفاده کنیم. 

محتبی مزروعی در بخش دیگری ازسخنان خود  عنوان کرد: امسال تمرکز سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر بخش بازرگانی و طرحهای آب و خاک است و در این راستا سازمان تعاون روستایی، شرکتهای تعاونی و تشکل های خصوصی باید ورود کنند.

وی با اشاره به اهمیت دام سبک ادامه داد: 87 درصد گوشت استان خراسان رضوی  از دام سبک تامین می شود و 37 درصد درآمد  این استان از امور دام می باشد که بخش عمده ای از ان رادام سبک تشکیل می دهد.  بنابراین برای جلوگیری از کاهش جمعیت دام سبک در استان ، قطعا باید  واحدهای پرواربندی در دام داشتی و دام سبک ایجاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برمواردی چون جذب نهاده های کشاورزی بخصوص کود، آمادگی برای مواجهه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز و تنظیم و تعادل بازار گوشت قرمز در استان تاکید کرد.

معاون مدیر کل رسانه های آموزشی ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز در این گردهمایی، خراسان رضوی را از جهات مختلف مسائل ترویج کشاورزی حائز اهمیت دانست و افزود: این استان در همه زمینه های ترویج  صاحب ایده بوده و طرح نظام نوین ترویج رااز ابتدا بصورت داوطلبانه اجرا کرده است.

اسحاقی اظهار امیدواری نمود که با حضور وی در استان و بررسی اجرای طرح نوین نظام ترویج ، مشکلات احتمالی احصا شده  تا برنامه ریزی های آینده  در این راستا  دقیق تر صورت گیرد. 

معاون مدیرکل رسانه های آموزشی ترویج وزارت، مراکز جهاد کشاورزی را از لحاظ تهیه آمار و اطلاعات، تغییر نگرش های کشاورزی ، اشتراک گذاری تجارب بهره برداران و طرح مشکلات عرصه های تولیدی، حائز اهمیت دانست. 

محمد رضا قدسی مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ضمن ابراز امیدواری برای برقراری ردیف اعتباری ملی در خصوص ترویج گفت : با وجود همین اعتبارات محدود، در 9 ماهه اول سال جاری، با همکاری بخش خصوصی، 26 هزار نفر روز، آموزش کشاورزی عملیاتی شده است.