به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمود کاظمی جمعیت روستایی و عشایری ساکن شهرها را نیز مشمول خدمات بیمه ذکر و بیان کرد: با احتساب این رقم جمعیت روستاییان و عشایری که می توانند زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند بیش از رقم 520 هزار خانوار است.

مطابق سرشماری سال 1390 در مجموع 474 هزار خانوار روستایی و عشایر با جمعیت یک میلیون و 680 هزار نفر در خراسان رضوی سکونت دارند. بر این اساس بیشترین جمعیت روستایی و بهره بردار بخش کشاورزی در کشور متعلق به خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: عمده بیمه شدگان روستایی و عشایر در خراسان رضوی سرپرست خانوار و ساکن روستاها هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خراسان رضوی گفت: از نظر تعداد بیمه شدگان این استان بعد از آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور را دارد اما از نظر ضریب پوشش رتبه 16 را در میان استانهای کشور کسب کرده است.

وی میانگین پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر را سطح کشور 23 درصد اعلام و بیان کرد: سه هزار و 700 نفر از بیمه شدگان در خراسان رضوی شامل افراد مستمری بگیر فوتی و از کارافتاده است.

کاظمی افزود: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هنوز مجموعه ای جوان است لذا بیمه شدگان آن سابقه لازم را برای بازنشستگی ندارند و فقط مستمری بگیران فوتی و از کارافتادگی دارد.

وی ادامه داد: سابقه بازنشستگی 15 سال است و با توجه به تصویب موضوع بازنشستگی پیش از موعد برای بیمه شدگان این صندوق و بر اساس سوابق افراد زیر پوشش از پنج سال آینده آمار بازنشستگان و مستمری بگیران این مجموعه در خراسان رضوی افزایش می یابد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خراسان رضوی گفت: بر اساس این مصوبه تمامی افرادی که 70 سال سن و 10 سال سابقه پرداخت بیمه دارند می توانند بازنشسته شوند.

وی افزود: در سطح کشور حدود 40 هزار نفر مشمول این هستند که 10 درصد آنها در خراسان رضوی سکونت دارند.

کاظمی میانگین سنی جمعیت بیمه شدگان را در خراسان رضوی بالا ذکر و بیان کرد: در بین جمعیت بیمه شدگان افراد طیف سنی 18 تا 90 سال وجود دارند.