به گزارش برنا آذربایجان غربى،زلزله اى به قدرت ٣/٥ ریشتر بخش سیلوانا شهر ارومیه را لرزاند.

عمق زلزله در ٨ کیلومترى سطح زمین و در ١٩ کیلومترى شهر ارومیه واقع گردیده است.

هنوز از خسارات و تلفات زلزله خبرى مخابره نگردیده است.