به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد محسن بیگی در گردهمایی روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان در شهرستان قلعه گنج  با تبریک فرا رسیدن سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی استعمار، استبداد و استحمار را از مهمترین عوامل شکل گیری انقلاب در یک جامعه برشمرد.

وی افزود: استکبار توسط کشور های دیگر استقلال مردم یک کشور را به چالش کشیده و سرمایه های ملی را به یغما می برد، پس نقطه اغازین شکل گیری انقلاب در یک کشور است.

محسن بیگی از استبداد به عنوان حاکمیت یک فرد یا عده ای محدود بر سرنوشت مردم یک کشور نام برد و خاطر نشان کرد: عدم دخالت مردم یک کشور بر سرنوشت خود موجب نارضایتی و انقلاب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان استحمار را عدم آگاهی  و بینش مردم یک کشور خواند و اظهار کرد: استحمار مردم یک کشور زمینه ساز استبداد و استکبار در آن کشور است.

محمد محسن بیگی با بیان اینکه جوامع مختلف برای ریشه کنی استبداد و استکبار توجه ویژه ای به آموزش و  پرورش دارند گفت: آموزش و پرورش باید  علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن به مردم نسبت به آگاهی بخشی و افزایش دانایی افراد جامعه نیز اقدام کند.

 

تعاونی های عاطفی بین فرهنگیان تشکیل شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بر تقویت روحیه تعاون و همکاری بین فرهنگیان  تاکید کرد  و افزود: ایجاد تعاونی های عاطفی بین همکاران فرهنگی در راستای حمایت های مشاوره ای، عاطفی و علمی ضروری است.

محمد  محسن بیگی به جایگاه بالای اجتماعی معلمان در جامعه اشاره  و تصریح کرد: همه پذیرفته اند که معلمان بیشترین تاثیر گذاری را در جامعه دارند پس باید نسبت به  بروز رسانی توانمندی های علمی و حرفه ای فرهنگیان در جهت حفظ و ارتقا این جاگاه اقدام شود.

وی آشنایی معلمان با حقوق و تکالیف رسمی سازمانی و نانوشته خود را ضرورتی انکار ناپذیر در  جهت حفظ شان و عزتمندی فرهنگیان دانست.

محسن بیگی به نقش موثر مدیران مدارس در تحقق اهداف تعلیم و تربیت اشاره و بر ارتباط مستمر و پایدار مدیران با معلم، دانش آموز و اولیای  آنها مبتنی بر روابط انسانی اخلاق مدار تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه پایه ارتباطات در آموزش و پرورش باید روابط اخلاق مدار مبتنی بر روابط  انسانی باشد گفت: باید احترام و اعتماد بین مدیر مدرسه، معلم و دانش آموز تقویت شود.

 

تربیت دانش آموزان پرسشگر و مطالبه گر در مدارس ضروری است

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان دانستن برای بکاربستن، بکاربستن برای زندگی کردن و باهم زندگی کردن را مهمترین هدف تعلیم و تربیت دانست و خاطر نشان کرد: باید با آموزش مهارت های زندگی در مدارس درست زندگی کردن را به دانش آموزان یاد دهیم.

محمد محسن بیگی با بیان اینکه  متاسفانه دانش آموزان در شرایط کنونی از راه و روش درست زندگی کردن فاصله گرفته اند و این متعلق به گروه ، جنسیت و طبقه خاصی نیست بر تلفیق فعالیت های آموزشی و پرورش در راستای تربیت دانش آموزان دارای شخصیت متعادل، متعهد  و کارآمد تاکید کرد.

وی بر ترویج فرهنگ نقد و نقد پذیری در مدارس نیز تاکید کرد و گفت: نقد کردن، نق زدن نیست، و افرادی که نق می زنند از سیستم شناختی ندارند، بلکه برای تخلیه عقده های درونی خود اظهار نظرهای غیر منصفانه ای که نقد نیست می کنند.

محسن بیگی شناخت واقعیت ها ، انصاف و خیرخواهی را از مهمترین شرایط نقد کاربردی و منصفانه دانست و  اظهار داشت: باید به دانش آموزان یاد دهیم بجای نق زدن، نقد منصفانه همراه  با شناخت آگاهی را انجام دهند .

 

مدارس چشم انداز آینده کشور هستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از مدارس به عنوان چشم انداز آینده یک کشور نام برد و افزود: تمامی اهداف آموزش و پرورش در مدارس  محقق می شوند.

محمد محسن بیگی به نقش موثر مدارس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز اشاره و بیان داشت: بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود در جامعه را می توان با آموزش و آشنایی دانش آموزان با این آسیب ها در مدارس ریشه کن کرد.

وی با تاکید براینکه  آسیب ها را بی ارزش قلمداد نکنیم و دنبال حذف معلول نباشیم خاطر نشان کرد: شناسایی و بررسی علت آسیب ها در راستای ریشه کنی و پیشگیری از آسیب های موجود ضروری است.

محسن بیگی مشارکت مردم و دستگاه های دولتی را  در امر تعلیم و تربیت ضروری دانست و اظهار داشت: بدون مشارکت، تعامل و همکاری، اهداف آموزشی و پرورشی به سر منزل مقصود نمی رسد.

وی بیان داشت: از هر فعالیت موثری توسط سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی در حوزه آموزش و پرورش که در چارچوب برنامه درسی و کارشناسی شده باشد استقبال می کنیم.

محسن بیگی با بیان اینکه در برنامه ملی شهاب به دنبال مقایسه هر دانش آموز با خودش هستیم  از اجرای این برنامه  در شهرستان های سیرجان، رفسنجان، شهربابک، عنبر آباد، کهنوج و بم  در سال تحصیلی آینده نیز خبر داد.

 

تنبیه بدنی تحت هرشرایطی در مدارس ممنوع است

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به ارسال دستورالعمل ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس نیز اشاره کرد و گفت: تنبیه بدنی تحت هرشرایطی در مدارس ممنوع است.

محمد محسن بیگی تاکید کرد: مدیران مدارس باید دستورالعمل ممنوعیت تنبیه بدنی درمدارس را در شورای معلمان قرائت و  در معرض دید تمامی همکاران نصب کنند.