به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین در اولین جلسه پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور به استان در حوزه کشاورزی بیان کرد: باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی و کارکرد آن در زندگی روزمره مردم، حدود 25درصد از مصوبات سفر دولت تدبیر و امید به استان به حوزه کشاورزی اختصاص یافته که اجرای این طرح ها حائز اهمیت است.

معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: پراکندگی طرح ها در این بخش زیاد است که می تواند تاثیر مستقیم در معیشت مردم داشته و زندگی افراد را دگرگون کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه باید طرح های کشاورزی در قالب کارگروه های استانی، شهرستانی و بخشی پیگیری شود خاطرنشان کرد: مصوبات سفر رییس جمهور در 4حوزه آبیاری تحت فشار در سطح 20هزار هکتار از اراضی استان، داربستی کردن باغات انگور، احداث مجتمع های گلخانه ای و استقرار صندوق کشمش و زیتون می باشد که باید در اسرع وقت اجرایی شود.