به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، محمود حجتی عصر روز گذشته بعد از بازدید از کانون های گرد و غبار در خوزستان در جلسه ستاد بحران خوزستان حضور پیدا کرد ولی برق سالن شهید رجایی استانداری در حضور وی قطع شد.

این جلسه به علت قطعی برق و تاریکی از سالن شهید رجایی به سالن جلسات استاندار منتقل شد.