به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،دکتر مسعودسلطانی فروزیر ورزش وجوانان که صبح روز پنجشنبه برای افتتاح پروژه استخر پلدختر به این شهرستان گرمسیری لرستان سفرکرده بودبا تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای تکمیل این پروژه گفت:بایدبرای تکمیل پروژه های نیمه تمام چاره جویی کنیم.

سلطانی فر افزود: 4هزار پروزه نیمه تمام در سطح کشور داریم که برای تکمیل آنها به 9هزارمیلیارد اعتبار نیاز است.

 

 

سایز ویدیو: 6.79M | مدت زمان ویدیو: 00:01:11