به گزارش خبرگزاری برنا ،صبح امروز اتوبوس مسیر ایرانشهر به شیراز وقتی به محدوده بزمان رسید مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و فردی اقدام به تیراندازی به سمت این اتوبوس کرد. 

در جریان این تیر اندازی یکی از مسافران اتوبوس که از اتباع بیگانه بود در دم جان خود را از دست داد. 

با اعلام موضوع به تیم های پلیس ایرانشهر، بلافاصله تحقیقات گسترده آغاز شد و در بررسی های اولیه 5 نفر به عنوان مظنون شناسایی و دستگیر شدند. 

در حال حاضر تحقیقات از این افراد به منظور شناسایی عامل حمله و مشخص شدن انگیزه این اقدام، ادامه دارد.