به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، نمایندگان مردم دانش با فرماندار شهرستان قدس دیدار و درخصوص مشکلات اخذ مجوز ساخت و ساز در روستای دانش گفتگو کردند.

در این نشست فرماندار شهرستان قدس ، ضمن استماع مشکلات نمایندگان منتخب مردم روستای دانش ، به معاونت عمرانی فرمانداری تاکید کرد با رعایت قوانین به مشکلات اهای رسیدگی و نتیجه اعلام گردد.