به گزارش خبرگزاری برنا، عصمت محمودی، روز سه شنبه در آیین شروع به کار پنجمین همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت با محور سلامت سالمندان در بیرجند افزود: همه سالمندی را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر درک خواهیم کرد اما سالمندی شاد و سالم مبتنی بر تدبیر و عقلانیت در دوران نوجوانی و میانسالی است.
وی گفت: در هر پروژه اقتصادی و عمرانی یک پیوست فرهنگی اجتماعی برای مناسب سازی فضای جامعه الزاما باید صورت بگیرد، مناسب سازی مکان ها و معابر برای استفاده افراد سالمند، معلول، مادران باردار و ...در شهر حق طبیعی همه آنهاست اما در لوای نمای زیبا و کسب درآمد مغفول می ماند.
به گزارش ایرنا، محمودی با بیان اینکه فرهنگ مناسب سازی و احترام به سالمند به عنوان باور و نگرش باید در جامعه و خانواده نهادینه شود، اظهار کرد: در بحث توسعه آنچه با پول تهیه می شود قابل انجام است، قسمت سخت در حوزه فرهنگی اجتماعی تغییر نگرش، رفتار و باور مردم است.
وی ادامه داد: اگر باور و نگرش مردم در ارتباط با افراد سالمند تغییر نکند حتی اگر بهترین امکانات برای سالمندان داشته باشیم، اتفاقی نخواهد افتاد. 
وی تاکید کرد: اهرم اصلی توسعه و باور همه ما این است که یک جنبش و خیزش فردی و خانوادگی را در این ارتباط از خود آغاز کنیم. 
همچنین دانشیار و فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه افزود: مردم برای پس انداز بانکی خود نگران هستند، عجیب است، هیچوقت این پس انداز را برای وجودشان که عزیزتر از مسایل مالی است، در نظر نگرفته اند.
دکتر غلامعلی ناصح، گفت: از سالمندی تعبیر و تفسیرهای زیادی شده است، سالمندی به سن و سال نیست بلکه صرف نظر از تحلیل پزشکی و سن و سالی که برای آن تعیین شده است به طرز تفکر و آموزش افراد بستگی دارد.
وی با اشاره به پیشینه کهن بیرجند، با بیان اینکه این شهر از گذشته پیشگام فرهنگی در کشور بود، اظهار کرد: نخستین مکانی که آموزش رایگان را برای مردم آغاز کرد و اولین جایی که سهمیه تحصیلی به دانش آموزان داد، بیرجند بود.
وی یادآور شد: سال 1296 نخستین بار کلاس اکابر(آموزش بزرگسالان) زبان انگلیسی در بیرجند آغاز شد که اسناد آن موجود است در صورتیکه در کتاب « فرهنگ کتاب خراسان » اشتباه نوشته شده سال 1311 در گناباد آغاز شده است.
وی ادامه داد: این شهر در چهار راه تجاری، اقتصادی و سیاسی منطقه بود و کنسولگری انگلیس و روس و تجارتخانه های متعددی را در خود جای داده است. 
وی اضافه کرد: خراسان جنوبی به ویژه بیرجند مهد تمدن است و این ویژگی را دارد که بزرگان و پزشکان متخصص زیادی پرورش داده است.