به گزارش برنا آذربایجان غربی، پرویز آراسته مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ضمن اشاره به برداشت غیر مجاز نمک از بستر دریاچه ارومیه اظهار داشت: برداشت نمک از بستر دریاچه ارومیه غیر قانونی است، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص در حال همکاری با شرکتی به نام کاوه سودا بناب بوده که مواد اولیه این شرکت نمک است.

وی افزود: این شرکت تحت نظر و کنترل سازمان حفاظت محیط زیست استان در زمان مشخص و از بستر تعیین شده و با موافقت سازمان مرکزی در حال برداشت نمک از دریاچه می باشند.