به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، به همت اداره ورزش وجوانان و با همکاری فرمانداری شهرستان پیشوا دومین کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جوانان با حضور 30 نفر از بانوان ورزشکار برگزار شد.
این کارگاه با پیگیری امور جوانان و فرهنگی اداره ورزش وجوانان و تدریس خانم صالحی مشاور امور بانوان فرمانداری و مدرس دانشگاه پیرامون مهارت های 10 گانه برای داشتن زندگی بهتر و سالم تر همراه بود و مورد استقبال قرار گرفت.